Tuesday 28 December 2010

I ran to a tower where the church bells chime I hoped that they would clear my mind

Fade sincerity, everything is so cold and impersonal; it is a world of hypocrisy and brave texts. Although there is also an exception. Many exceptions.

  It ended the penultimate chapter of her life. They turned the last page, they left and forgot to off the light. What next? Light will blaze in the dark old room, where the witch gives a good night with the angels, the spider in the room will weave webs in the corner and the book will fall to dust? Certainly. Because they are too weak to read this to the end. Afraid of the end. Fear is stronger than them....
 Vytráca sa úprimnosť, všetko je také chladné a neosobné, je to svet pretvárky a chrabrých textov. Aj keď nájdu sa aj výnimky. Mnoho výnimiek.

Skončila sa predposledná kapitola jej života. Otočili poslednou stránkou, odišli a zabudli zhasnúť svetlo. Čo bude ďalej? Svetlo bude plápolať v tej tmavej ošarpanej izbe, kde si bosorky dávajú dobrú noc s anjelmi, pavúk si bude v pokoji tkať v rohu pavučinku a na knihu bude padať prach? Určite. Pretože sú príliš slabí, než aby to dočítali do konca. Boja sa toho konca. Strach je silnejší ako oni....

Love, peace and fashion Ivanka 

Monday 27 December 2010

SomewhereLove, peace and fashion Ivanka

Saturday 25 December 2010

Drumming song

I hope you had a wonderful Christmas and you got everything, what you desire. <3


Ďakujem Ježiškovi za krásne Vianoce <3

Bubliny, v ktorých žijeme, prasknú počas Vianoc, všetci nahodia americký úsmev číslo 4 a správajú sa k sebe milo. :)

Verím, že ste mali krásne Vianoce a dostali ste všetko, po čom ste túžili.
 
        Love, peace and fashion Ivanka

Thursday 23 December 2010

See you in heaven

Life always gives us a choice. Life always offers two ways. It is up to us, which we choose. But the problem is that none of them is without thorns and obstacles. We never know in advance, at which the traps more.

 
I live in my perfect world.
I have the most pink room I've ever visited.
I listen to the Florence and the machine and Karen Elson. (Can someone explain to me why both have red hair?): D
And I will (want) to have red hair. Next year for sure.

 
I want to wish you all a wonderful Christmas and at the same time thank you for your wonderful comments, consider that you are reading my blog and following. Thank you <3

 


Život nám vždy dáva na výber. Vždy nám ponúkne dve cesty. Je len na nás, ktorou sa vyberieme. No problém je v tom, že ani jedna nie je bez tŕnia a prekážok. Na každej nás čakajú nástrahy. No nikdy dopredu nevieme, na ktorej je tých nástrah viac. 

Žijem si vo svojom dokonalom svete.
Mám najružovejšiu izbu, akú som kedy navštívila.
Na striedačku počúvam Florence and the machine a Karen Elson. (Môže mi niekto vysvetliť, prečo majú obe červené vlasy?) :D
Aj ja budem (chcem) mať červené. Budúci rok určite.
Medzi slovami chcem a budem je značný rozdiel. Ale ja sa ich posnažím skĺbiť dokopy. :)
Je to ako žiť v takej tej malej sklenenej guli, kde padá sneh a všetci sa na vás priblblo usmievajú. Chcem vám všetkým popriať nádherné Vianoce, prežité v kruhu milovaných a zároveň sa poďakovať za vaše krásne komentáre, za to, že čítate môj blog a neomrzelo vás sledovať ho. Ďakujem <3 


Dress: Second-hand, Tights: Bepon, Belt: F&F, Hat: New Yorker, Boots: New Yorker


Love, peace and fashion Ivanka 

Tuesday 21 December 2010

Dog days are over

She is sinking in her own thoughts and she can’t breathe. Nobody in this world help her. From the stream of thoughts, which choke her, the series of strange voices are running. Cries of despair and tears of happiness. She understands anything and you can’t overlook the possibility of madness in her eyes. Life flashes before her eyes, and she doesn’t perceive, even she wants. Life brought on a tray so many unanswered questions. It all revolves before the eyes. She lives on the shores of parallel worlds and is jumping from side to side. Everyone looks at her, but nobody regrets her. Nobody has to anybody interested, we take care of ourselves. Shores of the worlds don’t intend to connect, move away from each other. Happiness runs before her and legs would break that she couldn’t catch it. She doesn’t want to cry. No longer she wants to mourn. Tears are for the year ahead. Limit has been exhausted. Remained deadpan. There isn’t reason to smile. Love married happiness, together fled off into hell, where they spend their honeymoon. There is probably already full? What capacity is there? The devil knows. She will go to heaven. Certainly. When she dies, she goes there. She dies a beautiful death in the sleep, will have over one hundred and live in Paris. The last thing she see, the sunset and the birth of new life. Breaking away from the parallel worlds and finds another fortune. She finds her own happiness. Topí sa vo vlastných myšlienkach a nemôže sa nadýchnuť. Nik jej v tomto zvláštnom svete nepodá ruku. Spoza myšlienkového prúdu, ktorý ju dusí, sa valí séria neznámych zvukov. Výkriky zo zúfalstva a slzy šťastia. Nič nechápe a nemáš možnosť nevidieť šialenstvo v jej očiach. Život sa jej premieta pred očami, nevníma a aj keby chcela, nestíha vnímať. Život jej na tácke priniesol toľko nezodpovedaných otázok. To všetko sa krúti pred jej očami. Žije na brehoch svojich paralelných svetov a skáče z jednej strany na druhú. Každý sa na ňu pozerá, no nik ju neľutuje. Nik sa už o nikoho nezaujíma, staráme sa o seba. Brehy jej svetov sa nehodlajú spojiť, vzdiaľujú sa od seba. Šťastie pred ňou uteká, aj nohy by si dolámalo, aby ho nemohla chytiť. Už nechce plakať. Už nechce smútiť. Sĺz bolo na rok dopredu. Limit sa vyčerpal. Ostala kamenná tvár. Dôvod na úsmev nie je. Láska sa vydala za šťastie, spolu utiekli kamsi do pekla, kde trávia svoje medové týždne. Nie je tam už azda plno? Aká je tam kapacita? Diabol vie. Ona pôjde do neba. Určite. Keď umrie, pôjde presne tam. Zomrie nádhernou smrťou v spánku, bude mať cez stovku a bývať v Paríži. Posledné, čo uvidí, bude západ slnka a zrod nového života. Odpúta sa od paralelných svetov a nájde iné šťastie. To, ktoré sa vzalo s láskou, o tom už počuť nebude. Nájde si svoje. To jej nik nevezme.


Niekedy sa vám môžu zdať moje články mierne psychopatické a pesimistické. Ale sú to len myšlienky. Nápady. Ktovie, možno z toho niekedy vznikne kniha, možno pieseň. ( Vďaka týmto textom by ma určite vzali do skupiny Florence & the machine :)

 Sweater: Second-hand (Topshop), Skirt: Orsay , Boots: New Yorker


Love, peace and fashion Ivanka

Saturday 18 December 2010

Forgiven

The world has gone mad. And I with him. 
Something is wrong. We are learning on our own mistakes and we all know that the err is human.
Sometimes it is everything when you believe. 
Sometimes remain anything other than trust.

 Svet sa zbláznil. A ja s ním. 
Niečo sa pokašlalo. Len kvôli tomu, že si niekto mýli pojmy s dojmami. No človek sa učí na vlastných chybách a všetci vieme, že mýliť sa je ľudské. No niekde som počula, že zotrvávať vedome v omyle je diaboľské. Tak snáď si to uvedomíme a budeme sa podľa toho riadiť. Pretože ak nie, tak je možné, že niekoho zraníme. Bude nás to mrzieť a bolieť. A myslím, že bolesť je horšia ako potupa. Preto je lepšie ospravedlnenie, než žiť so "špinavým" svedomím. 
Niekedy stačí, ak veríte.
Niekedy neostáva nič iné, než veriť. 


Mám novú "buřinku" :)

Love, peace and fashion Ivanka

Friday 17 December 2010

Something's got a hold on me that won't let go I believe I'd die if I only could

Enough has been illusions, it's time to wake up and live in reality. 
Christmas, Christmas, Christmas ... <3
I'd have to write it a million, but I do not know where to start ..... 
Clearly I am not invited ..... 
I'm not such a dear, as you may seem .... 
I want winter, summer, winter, summer, winter, summer .... 
Decide finally !.... 
I eat all the chocolate, gingerbread, .....:) 

 Dosť bolo ilúzií, je čas zobudiť sa a žiť v realite.
Vianoce, vianoce, vianoce...<3
Chcem tu toho napísať milión, no neviem čím začať.....
Zjavne nie som pozvaná.....
Nie som taká milá, ako sa vám môže zdať....
Opäť začínam snívať o tom, aká budem úspešná muzikálová herečka a všetci sa budú tešiť, aký multitalent na Slovensku majú.....
Chcem zimu, chcem leto, chcem zimu, chcem leto....
Rozhodni sa už konečne....
Zjem všetko čokoládové, perníkové, vianočné.....:)
Milujem škandinávsky vzor....Ale to už som spomínala....


 Tights: F&F, Boots: Second-hand, Dress: F&F, Sweater: Second-hand, Shirt: Unknown


Love, peace and fashion Ivanka

Tuesday 14 December 2010

I remember way back way back when I said i never wanna see your face again


Head against the wall? Bravely and with joy.
So much sentimentality.
We are all equal, but there is also a few wealthy, who give us a clear light.
I want to thank you for your lovely comments. Incredibly appreciate it, you give me strength to go further. :)
I would also like to thank that I have not met with any negative comments . Thank you. <3
 
Hlavou proti múru? Statočne a s radosťou. 
Napriek výrazným pokrokom v medicíne sa ľudský debilita vyliečiť nedá. Ktovie, prečo.
Toľko sentimentality až sa z toho hlava točí.
Všetci sme si rovný, len je tu aj pár bohatších, ktorí nám to dávajú zreteľne najavo.  
Chcem sa poďakovať za vaše krásne komentáre. Neuveriteľne si to vážim, dávate mi silu ísť ďalej. :) 
Tiež by som sa chcela poďakovať, že som sa ešte nestretla so žiadnym negatívnym komentárom na moju osobu. Ďakujem. <3 


 
Dress: Second-hand, Shirt: Orsay, Tights: F&F 

Love, peace and fashion Ivanka 

Monday 13 December 2010