Monday, 31 January 2011

Miss Nothing 
Skirt: Second-hand (Atmosphere), Tee: C&A, Belt: New Look, Boots: from Poland, Hat: New Yorker, Coat: Second-hand (Mango)


We try to succeed with naive faces and misleading suppositions. Coherent thoughts are declining and becoming to change to the dust. We sweep it with the brooms to the rink on the assumption that the rain will take it. But the rain is not strong enough to overcome them. Naive faces are useless and we need to select more powerful weapons. What about ignorance?  It is sweet. It certainly takes. 

Snažíme sa uspieť naivnými výrazmi a klamlivými domnienkami. Ucelené myšlienky sa nám rozpadávajú a menia sa na prach. Metlami ich zmetáme do rínku v domnienke, že ich dážď vezme so sebou a o pár dní po nich nebude chýru ani slychu. No ani ten dážď nie je dostatočne silný, aby ich premohol. Naivné výrazy sú zbytočné a je potrebné vybrať silnejšie zbrane. Čo takto nevedomosť? Veď tá je predsa sladká. Tá určite zaberie. Len aby nebol ten svet potom príliš presladený, nemáme ho čím posoliť.
High Tatras, Me and My brother <3


Love, peace and fashion Ivanka 

Saturday, 29 January 2011

And I have lived so many lives

What would it be if we had one extra chance in our life? What would it be if we could go back in time and fix something we now regret? 
It would be strange. Like living two lives at once, traveling in two directions and standing on two sides of the River. We rectify one mistake and we live the next one. Still, we have done fresh and new. It don´t have meaning. Rather be imperfect, as crave after the perfection and thereby destroy everything and everyone we love.


 Aké by to bolo, ak by sme v živote dostali o jednu šancu naviac? Aké by to bolo, ak by sme sa mohli vrátiť v čase a napraviť niečo, čo dnes ľutujeme?
Bolo by to zvláštne. Ako žiť dva životy naraz, cestovať dvoma smermi a stáť na dvoch stranách rieky. Napravili by sme jednu chybu a žili by sme tú ďaľšiu. Stále by sme robili nové a nové. Nemalo by to význam. Radšej byť nedokonalý, ako po tej dokonalosti bezhlavo prahnúť a zničiť tým všetko a všetkých, čo milujeme.

<3 Spomínam na Paríž a cnie sa mi.
<3 štvoro nových šiat, zelené zamatové body, čierne okuliare so srdiečkom, opasok, svetrík, zamatový motýlik.
<3 Vysvedčenie na výbornú.
<3 Nenudia vás moje texty?Dress: Second-hand, Boots: New Look, Tights: Pink from Tally Weijl and Heart from Gate, Vest: Takko, Necklace: New Yorker

Love, peace and fashion Ivanka

Thursday, 27 January 2011

Tuesday, 25 January 2011

The Horses are coming

happiness, hit her like a train on a track.
coming towards her, stuck still no turning back.
she hid around corners and she hid under beds.
she killed it with kisses and from it she fled
with every bubble she sank with a drink
and washed it away down the kitchen sink

the dog days are over, the dog days are done
the horses are coming so you better run
run fast for your mother run fast for your father
run for your children for your sisters and brothers
leave all your love and your loving behind you
can't carry it with you if you want to survive
the dog days are over the dog days are done
can't you hear the horses cuz here they come

and i never wanted anything from you
except for everything you had and what was left after that too. oh.
happiness it hit her like a bullet in the back
struck from a great height by someone who should know better than that

Today only in Slovak <3


 Rada pomáhala ľuďom. Vždy, keď niekto potreboval pomoc, bola prvá, ktorá sa ponúkla. No raz potrebovala  pomoc aj ona. Vtedy sa nenašiel nik, kto by bol ochotný. Všetci už boli za hranicou blaha a spokojnosti. Nenašiel sa nik, kto by ju cez tú hranicu previedol tiež. Nik sa po ňu nevrátil. Zabudli na ňu. Egoisti, povedali by ste. No ona nie. Bola naivná. Stále dúfala, že niekto "hodí spiatočku" a vyvedie ju z blúdneho kruhu, kde sa točila už pekne dlho. Chcela, aby niekto prišiel. 
Prišlo toho veľa, no všetko malo meno "katastrofa" a "nešťastie". To jej veru nepomohlo. Iba jej jej kroky v blúdnom kruhu sťažovali. Neskôr si uvedomila, že je sama. Naivitu poslala loďkou dolu riekou a postavila sa na nohy. Všetko prekonala a bola na seba hrdá. Na ľudí nezanevrela, no už sa nevrhá pomáhať im tak bezhlavo ako vtedy.

 Boots: New Yorker
Sweater: from daddy´s wardrobe (H&M)
 Belt: Second-hand
Tights:Lidl
Dress: F&F

Love, peace and fashion Ivanka

Saturday, 22 January 2011

Non, Je ne regrette rien

The blog is like a flower. That it grows, it must be loved and cared lovingly. 
It will not grow  if you add a few images from Polyvore, Lookbook, and the only thing  you write is the name of article. No it will not. 
I am blogging about 10 months, during this time the number of blogs has risen sharply in Slovakia. When I started, there were not many. As the first blogs I read Style of Becca, Simply Foly, Le Plee or blog Ew, which I discovered as first and it was the very first impulse to create my own. (Ew, thank you very much.) 
Gradually, over several months, it began to appear fresh and new. Some took my breath so much away that I sometimes wondered whether I should blogging. Yes, I should. Number of my followers are slowly approaching the number 200 and although I know that some have managed that number in a couple of months, I walk to the blog heaven slowly, step by steps, because the risk that I fall back to earth, is high. 
 I learned that I can never openly write what I think, even if it was meant good, because there are people who turn against you. 
I have my blog dreams and you, my readers, you make my blog, you help me to meet my dreams. Thank you .....

S blogom je to ako s kvetinou. Aby vám rástol, treba ho milovať a starať sa oň s láskou. 
Nebude vám rásť a mocnieť, ak pridáte pár obrázkov z Polyvore, Lookbook-u a jediné, čo do príspevku napíšete, je jeho názov. Nie, takto to nejde. 
Blogujem približne 10 mesiacov a za ten čas prudko stúpol počet blogov na Slovensku. Keď som začínala, nebolo ich veľa. Ako prvé som spoznala blogy Style of Becca, Simply Foly, Le Plee či blog Ew, ktorý som objavila ako úplne prvý a ktorý bol impulzom, aby som si vytvorila vlastný. ( Ew, ďakujem veľmi pekne.)
Postupne, počas pár mesiacov, sa začali objavovať nové a nové. Niektoré mi vyrazili dych natoľko, že som niekedy rozmýšľala, či má cenu ďalej blogovať. Malo. Počet mojich sledovateľov sa pomaličky blíži k číslu 200 a aj keď viem, že niektorým sa toto číslo podarilo zdolať za pár mesiacov, ja si do blogového neba šliapem pomaličky, schod po schode, pretože riziko, že spadnem naspäť na zem, je vysoké.

Naučila som sa, že nikdy nemám otvorene písať to, čo si myslím, aj keby to bolo myslené veľmi dobre, pretože sa nájdu ľudia, ktorí to obrátia proti vám.
Mám svoje blogové ciele a vy, moji čitatelia, vďaka ktorým je môj blog blogom, mi ich pomáhate splniť ich. Ďakujem.....


Overknee-socks: F&F
 Dress: Second-hand
 Vest: Gate
 Headband: H&M
Blouse: Second-hand 

Love, peace and fashion Ivanka  

Wednesday, 19 January 2011

Beautiful Lie

How long is the pursuit of happiness? How it looks? How much luck are we able to adopt? Some questions 
don´t have answer. Perhaps it is sinuous, leads valleys and mountains, we sweat at it, it runs through rivers and seas, often against the current. Maybe leads through desert or among the herds of wild horses. And here and there going nowhere. In this case it is better to go back and hope we meet someone who is willing to take you with. Allows you to join together and overcome the earthquake and all the depression. Sometimes it is a long,  end when a water mill turns a million times. Other times it is so short that the wind did not manage to make sandy dune. Maybe we go to several roads and all we come to the finish .....
.
Aká dlhá je cesta za šťastím? Ako vyzerá? Koľko šťastia sme schopní prijať? Na niektoré otázky jednoducho neexistuje odpoveď. Možno je kľukatá, vedie dolinami a horami, zapotíme sa pri nej, vedie cez rieky a moria, často proti prúdu. Možno vedie vyprahnutou púšťou či pomedzi stáda divých koní. A sem-tam nevedie nikam. V tom prípade je lepšie vrátiť sa späť a dúfať, že stretnete niekoho, kto bude ochotný vziať vás so sebou. Dovolí vám pridať sa a spolu prekonáte všetky zemetrasenia a tlakovú níž.  Niekedy je dlhá, kým skončí, vodný mlyn sa otočí milión krát. Inokedy je tak krátka, že vietor ani nestihne urobiť piesočnú dunu. Možno sa vydáme na viacero ciest a všetkými dôjdeme do cieľa...... Pants: Second-hand (Vero moda), Scarf: Camaieu, Socks: Lidl, Shoes: From Poland, Sweaters: Second-hand (H&M) and from my mum,  


Love, peace and fashion Ivanka 


Monday, 17 January 2011

The things you wanted I bought them for you.

Her dream was to stay happy forever. To be forever with a smile on her face, with wrinkles around the mouth and a glimmer in the eyes. But sometimes dreams are simply not met. And now she is tamping. But someone told her that her time is yet to come. Then she believed him. It sounded logical. Today  she doesn´t believe. Today it sounds bipolar. It was long ago. If she would like to believe it, so she will everyone claimed that "her time" is delayed. Who knows, maybe is ....


 Jej snom bolo ostať navždy šťastná. Navždy s úsmevom na tvári, s vráskami okolo úst a iskričkami v očiach. No sny sa niekedy jednoducho nesplnia. Víla, ktorá mala na jej sny dozerať, sa rozhodla splniť si ten svoj. Odišla a všetko nechala tak. Bez štipky svedomia ju nechala trápiť sa a vzala si to, čo jej nepatrí. Zodpovednosť odkopla a nechala ju ležať pod posteľou. Navonok sa tvárila, že sa jej niekde zapatrošila a nemohla ju nájsť. No pravdou je, že ju ani nemala chuť hľadať. Teraz si tá víla leží niekde na Bahamách, alebo si prezerá podpultový tovar v Indii. A ona je ubíjaná. Ubíjaná sebou samou. Ubíjaná nešťastím. No na prehru v boji so životom a šťastím si už zvykla. Mrzí ju však, že sa jej nepodarilo prísť na taktiku, ktorá by zabrala a ona by boj konečne vyhrala. Vždy sa našiel niekto, kto ju porazil, predbehol, kto bol lepší ako ona. No ktosi jej povedal, že jej čas ešte len príde. Vtedy mu verila. Znelo to logicky. Dnes tomu už neverí. Dnes to znie bipolárne. Bolo to dávno. Ak by tomu chcela veriť, tak by určite každému tvrdila, že „jej čas“ má meškanie. Ktovie, možno má.... Dress: H&M, Shoes: H&M, Black Tights, Blazer: Second-hand (H&M)


Love, peace and fashion Ivanka

Friday, 14 January 2011

And wild horses couldn`t drag me away

It's about me, it's about us, it's about life. 
I don´t live in the American love story. I can´t wait that somewhere crash into me some pretty boy, my books fall off to the floor, we both pick up their, look at yourself and we will live happily until we die. 
And reality? Handsome boy would be found, but none crash into me. I just can look at my reflection in the mirror and now is clear to me that I will not live happily until I die. (I will be happy, I just wanted to make it more dramatic:)
 

How is my dream boy? He should sing and play guitar songs from Bruno Mars, appreciate me, run with me through the meadow, chasing butterflies, swim in the lake, ride horses, eat pasta, shop in second-hands and take pictures.

I'm not demanding ....: DDD


 Je to o mne, je to o nás, je to o živote.

Nežijem v americkej love story. Nemôžem čakať, kým do mňa niekde narazí nejaký fešák, mne spadnú z rúk na zem veci, obaja sa zohneme zodvihnúť ich, pozrieme sa na seba a budeme žiť šťastne, až kým nezomrieme.
Realita? Fešák by sa našiel, no žiaden do mňa nevrazí, veci mi len tak nepadnú, ibaže by som mala deravé ruky, no potom by som si ich musela sama pozbierať. Pozerať sa môžem akurát tak na svoj odraz v zrkadle a už dnes mi je jasné, že žiť šťastne, až kým nezomriem, nebudem. (Budem, len som chcela, aby to bolo dramatické :)

Aký by mal byť "vyvolený"? Mal by mi spievať a hrať na gitare piesne od Grigorova a Bruna Marsa, vážiť si ma, behať so mnou po lúke, naháňať motýle, kúpať sa v jazere, jazdiť na koňoch, jesť cestoviny, navštevovať sekáče, fotiť sa.
Nie som náročná....:DDD


Dress: Second-hand (Marks&Spencer), Shoes: H&M, Jacket: H&M, Bow from tie Love, peace and fashion Ivanka