Friday, 30 April 2010

????


...som ironická
...manipulujem s ľuďmi
...bolia ma nohy
...chce sa mi písať, no mám málo času

...I am ironic
...I manipulate with people
...my feet hurt
...I want to write, but I dont have much time


Ikin´

Party in the U.S.A.


Je piatok...
Vonku nádherne svieti slnko, ja popíjam Eiscafé, som sama doma a píšem. Len tak na papier.Nie je podstatné o čom.Viac menej o všetkom, čo ma napadne. Nemá to žiadnu súvislosť ani pointu. Najviac sa na tom papiery objavuje moje meno. (Naozaj neviem prečo, ale zvyknem ho stále písať.) Možno sa snažím nacvičiť si svoj autogram do budúcnosti, ktorá je veľmi nedohľadne, alebo len rozpisujem pero,a moje meno sa mi zdá najvhodnejším slovom na jeho rozpísanie.No najskôr asi snívam o tom, že raz bude toto meno poznať mnoho ľudí, ja budem slávnym a uznávaným človekom (ako Hannah Montana *-*). Na papiery sa ešte objavujú nápisy ako "peace, love, music,dance,.." a podobne.

Dnes sme sa v škole lúčili s maturantmi. 5.F ako zvyčajne pripravila vtipnú scénku a všetci sme od smiechu plakali.A blah,blah,blah..myslím, že toto vás naozaj nezaujíma...:-)

Mám sa fajn, som rada, že je víkend a dúfam, že bude krásne počasie, pretože mám v pláne opalovať sa. Chcem chytiť nejakú tú peknú farbu aby som k šatám,sukniam nemusela nosiť silónky. Tiež si musím vytrhať obočie a urobiť také tie typické "babské" veci. (Pleťová maska, epilátor,...)

Tento týždeň ma viacero ľudí vytočilo. Nebudem tu menovať, ale medzi tie osoby patrili učitelia a spolužiačky(ktoré nevedia pochopiť, že mám vždy pravdu). Dnes som mala oblečené ružové šaty-dlhé tričko z H&M a hneď po mne pozerali tie "fifleny" z tretieho ročníka a začali komentovať. Ako vždy, ignorovala som ich ,pretože sa tvária, akoby im patril celý svet.
Včera som mala oblečenú mamininu riflovú košeľu, ktorá je dlhá asi tak pod zadok, k tomu riflové kraťasy a cez to hnedý opasok. (vid. na fotke, ktorá nie je zo včerajška, včera som mala miesto hnedých silóniek, iba klasické, telové). A samozrejme, zase mali tie "husi" hlúpe komentáre. No neriešim....

Všetkých vás ľúbim a ďakujem za komentáre. Veľmi si to vážim.....:-)

It is Friday ...
The sun is shining, I am having Eiscafe, I'm home alone and I am writing. Just to paper.It´s not
significant, what I am writing.More or less of everything,what I have in mind. It has no connection or payoff. Most of the paper appears my name. (I really do not know why, but I still get used to write.) Maybe I try to rehearse my autograph to the future, which is very far off, or I just try new pen and my name seems most appropriate word to trying.But first I dream about that time,when this name will be familiar with many people, I will be famous and respected (as Hannah Montana *-*). The paper shows "peace, love, music, dance, .." and so on.
Today we said farewell to school graduates. 5.F prepared as usualy funny scenes and we all were crying. Blah, blah, blah .. I think that it interests nobody ...:-)

I am fine, I'm glad the weekend and I hope that it will be nice weather, because I plan to be in garden.Also, I pluck my eyebrows, and so do the typical "girly" stuff. (Face mask, epilator ,...)
Love,peace and fashion Ikin´

Monday, 26 April 2010

Monday
H&M Jeans, River Island top, Floral ring, Deichmann shoes, Lifeline jacket

Friday, 23 April 2010

Just more


Tento príspevok je inšpirovaný Gabikou. Stále niekto len kopíruje, nemá fantáziu a tvári sa , aký je cool a trendy. Vždy to tak bolo, vždy to tak bude. Ľudia sú zvláštny a bez názoru. Privlastňujú si niečo, čo nie je ich. Áno, uznávam, ak sa niekto niekým inšpiruje, tak je to fajn, ale ak ho kopíruje, tak je to smiešne. Npr. Prídem do školy v gumákoch...dovtedy v škole nič nevedel, čo tento kúsok oblečenia dokáže, o týždeň má gumáky pol školy...:-) No myslím, že to treba brať s nadhľadom. Musím to vziať tak, že ma obdivujú a chcú byť ako ja....:-)(možno si trochu namýšľam, ale aj tak)
Včera som bola nakupovať. Obchody sklamali, ostanem verná svojmu "sekáču". V H&M sa mi podarilo kúpiť jedny úplne "namakané" rifle a nohavice-samozrejme v zľave. *-* V Kike som si kúpila do izby nové závesy. (Fotky pridám večer) Jeden je rúžový a druhý kvietkovaný-vďaka mojej maminke to tu teraz vyzerá ešte dokonalejšie ako to vyzeralo predtým.:-)
Mám nové Marie Claire, samozrejme znovu sú tam nádherné, originálne články, fashion book-y a celé je to také ideálne:-) S tým časopisom som jednoducho úplne stotožnená. :-)
Všetkých vás ľúbim...:-)
PS.: Rozhodla som sa žiť v mieri, láske a pokoji. Budem si dávať pozor na jazyk, na to čo poviem, aby som nikoho neurazila. :-) A za všetko, čo mám ďakujem. (Asi si budete myslieť, že mi preplo, alebo čo, ale naozaj som veľmi šťastná a každý z nás sa môže tešiť a byť spokojný s tým, čo má, lebo nikdy neviete, kedy sa niečo nečakaného stane a stratíte ľudí, ktorých milujete. )
This post is inspired by Gabika. Still somebody makes copy, has not imagination and thinks, how is cool and trendy. Always it was so, always it will be so. People are strange and without opinion. Steal something that is not them. Yes, I appreciate if someone inspires someone, that's fine, but when it replicates, it is ridiculous. For Ex. I'll come to school in rubber boots ... then the school did not know what this piece of suit can make, and half week whole school have rubber boots ...:-) But I think it should take it easy. I have to take so that they admire me and want to be like me ....:-) 


Yesterday I was shopping. Stores disappointing, I will stay true to my second-hand. The H & M brings me one cool jeans and trousers, of course-in sale. *-* In Kika I bought new curtains in the room. (Photos add evening), one pink and the second is floral- thanks to my moms here now looks even more sophisticated than it seemed before. :-)  I have a new Marie Claire, of course, again there are wonderful, original articles, fashion books and the whole is so perfect :-) With this magazine, I just totally identification. :-)  I love you all ...:-)
PS.: I decided to live in peace, love and peace. And for all I have to thank. (Perhaps you think that I switched, or what, but I am really very happy and everyone can enjoy and be satisfied with it, what you have, because you never know when something unexpected happens and you lose people you love. ) 

                              Love,peace and fashion Ikin´

Monday, 19 April 2010

Game over


Čo napísať o minulom týždni? Bolo toho veľmi veľa a myslím, že na mňa až priveľa. Cely týždeň bol stresujúci a vcelku divný. Z matiky z písomky som dostala jednotku, na fyzike ani na slovenčine sa neskúšalo (Pán Boh ma vypočul:-)), písali sme z nemčiny "lekciovku" a dnes sloh. Úprimne, ten sloh asi nebude bohvie čo, pretože som bola mysľou úplne všade  inde, len nie tam, kde by som mala byť. *-* V sobotu sme boli na tanečnej súťaži v Bardejove- Kesel dance cup 2010 a dopadlo to pod moje očakávania. :-( Skončili sme na ?krásnom? piatom mieste. Nie že by ma to netešilo, ale chcela som si odtiaľ odniesť ďalší pohár do zbierky. :-) No aj tak, celkom slušne, vzhľadom na to, že nás tam bolo 15 a z toho najmenej 3 konzervatória. :-) Aj keď je pravda, že teraz mám z toho piateho miesta trochu "depku", no musím pozerať dopredu a o to viac sa snažiť. :-)) V živote berieme niektoré veci tak, ako by boli samozrejmé, hoci samozrejmými vôbec nie sú. 

What to write about last week? It was very much and I think that to me too much. The whole week was stressful, and quite strange.We wrote in German test and style today. Frankly, the style is not so good because I was totally mind elsewhere, just not where I should be. *-* On Saturday we were at a dance competition in Bardejov, Kesel dance cup 2010 and turned it below my expectations. :-( We ended up at? Beautiful? Fifth. Not that makes me pleasure, but I wanted to take another prize from there into the collection. :-) But even so, quite politely, given that we were there, and 15 at least 3 of the Conservatory. :-) While it is true that now I am on the fifth place a little depression, but I look forward and try to do more. :-)) In life, we take some things as would be obvious, although not at all implied. 

Thursday, 15 April 2010

She is...

..my inspiration, beautiful, clever and talented young lady. This is Zoë; her real and full name is Zoë Demaruis Portia Flood. She is 19 years old; she is French, Vietnamese, and Mexican. She lives in Downtown Los Angeles with her boyfriend. She is a huge nerd who is really into anime and video games but she is also an artist. (I think, very good artist) She does many things: fashion design, modeling, cosmetology and she is just starting to put her hand in styling as well.  
When I first saw her photos on Chictopia, I was in amazement. I must say, so beautiful, chic and inspiring person I saw never before. I admire her, because she makes her clothes, like she want. I love her photos and her pretty face is cute.:-))) 
You can also admiring her blog: http://grandtheftthrift.blogspot.com/ 
Love , peace and fashion Ikin´

Tuesday, 13 April 2010

So many wishes
Flower Skirt:H&M,White shirt, Black tights, Black bow,"Rose" pink ring
Zajtra bude katastrofálny deň, samá písomka, skúšanie, písomka, skúšanie, etc... Musím sa ísť učiť, takže to je všetko. *-*
Btw. Teším sa na nedeľu, keď sa konečne vyrozprávam(vypíšem) :-))))
Tomorrow will be disastrous day test,quiz, test, etc ... I must learn, so that's all. *-*

Btw. I am looking forward to Sunday, when I finally tell about everything, what happened  :-))))

                                           Love,peace and fashion Ikin´

Monday, 12 April 2010

UndergroundTunic:Primark( in fact from Second hand), Black Leggings, Brown belt from Second Hand, Brown T-shirt: New Yorker
Hello Kitty: Sanrio
Je toho toľko, čo by som chcela napísať. Ale bohužiaľ, nemám veľa času, takže si "vylejem" srdce inokedy. Pre túto chvíľu len pár informácii. Sedím v izbe, píšem na blog a stonám nad tým, že sa ešte musím naučiť slovíčka z nemčiny. :-) Asi budem musieť prestať stonať a začať sa učiť. Veď napokon, samo mi to do hlavy nenaskáče a pochybujem, že by niekto v blízkej budúcnosti vymyslel stroj, ktorý by mi to nasypal do hlavy. :-( Ak budete o niekom vedieť, napíšte mi. V škole to dnes nebolo nijako zaujímavé, poobede som bola s maminou v MAX-e a vybaviť občiansky preukaz. Nechcite vedieť, aká je tá fotografia hrozná- podpis ešte horší. *-*Včera sme oslavovali do 21:30 a keď návšteva odišla, hneď ako som ľahla do postele, som zaspala. Bola som neskutočne unavená a vystresovaná (o tom napíšem neskôr). Musím končiť :-) Ak budem mať zajtra čas, tak napíšem všetko, čo som chcela.
(Tento týždeň píšem ťažké písomky- držte palce)*-*

It takes as much as I would like to write. But unfortunately, I do not have much time, so I 'pour' my heart sometimes. For now, only a few facts. I am sitting in a room, writing on the blog and stone the fact that I have yet to learn the vocabulary of German. :-) Perhaps I'll have to stop and moan to learn. After all, it doesn´t jump to me in the head and I doubt that anyone in the near future, he invented a machine that could pour it into my head. :-( If you know of someone, let me know. At school today it was not interesting, after lunch I was with my mom in the MAX and provide an ID card. You didn´t  know what is that awful photo-signature even worse. *-* Yesterday we celebrated until 21:30, and the visit went as soon as I She laid down to bed, I fell asleep. I was extremely tired and stressed out (I will write about later). :-) I have to finish tomorrow if I have time to write everything what I wanted.

(This week I am writing difficult exams hold-inch)

                                Love,peace and fashion Ikin´

Sunday, 11 April 2010

Should've Said No


Brown tights:C&A, Brown belt: Tesco, Jeans shirt: from Dad...

Takže...Víkend bol fajn, teda ešte stále je:-) Včera som ako každú sobotu upratovala, učila sa, pomáhala v domácnosti a bola som v kine! Na nádherný 3D film "Ako si vycvičiť draka" a mala som výbornú spoločnosť. :-) Kto ňou bol tu nebudem spomínať, lebo to nepovažujem za potrebné. Ja viem, on vie, my vieme. :-) Vy budete vedieť neskôr. Samozrejme, môj "výlet" do kina prežívali členovia mojej rodiny viac, ako ja sama. Mamina mi chcela vybrať oblečenie a dokonca sa ma opýtala, či sa nechcem namalovať!(Nemalujem sa *-*) Ale som jej zato vďačná..:-) Veď takú supermamu nemá každý. Dnes čakáme návštevu, lebo ideme dodatočne oslavovať moje 28-marcové narodeniny. V ladničke je skvelá torta, na ktorú mám chuť už od rána a pozerám na hodinky, kedy už konečne príde ten čas. :-) To je asi všetko....

...a tá fotka je staršia.....nie zo včerajška...:-))

So ... a nice weekend, that still is :-) Yesterday I did like every Saturday housework, taught , assisted in the home and was in the cinema! The beautiful 3D film "How to train your dragon ', and I had great society :-) Who was it, I will not mention here because they do not consider it necessary. I know, he knows, we know. :-) You will know later. Of course, my "trip" to the movies my family members live more than myself. Mother wanted me to choose clothes and even asked me whether want painted! (I don´t use make-up*-*) But I am thankful for having her ..:-) The supermum have not everyone. Today we are awaiting a visit, because we celebrate my birthday from March 28. In fridge is a great cake, which I taste from the morning and look at the clock, when it finally comes that time. :-) This is all about ....

... And this is an older photo ..... not from yesterday ...:-))


Love,peace and fashion Ikin´

Saturday, 10 April 2010

Say something....

Intimissimi
Majú nádherné spodné prádlo a vždy krásne modelky. :-)

It has beautiful lingerie and always pretty models :-)