Monday, 31 May 2010

Ooh, you set my soul alive

Skirt: H&M, T-Shirt: Gate, Jeans Jacket: Orsay, Sunglasses: Takko

Love,peace and fashion Ikin´

Sunday, 30 May 2010

Like a satellite, I’m in an orbit all the way around youHeels: Vintage,Black jeans: C&A, White shirt: Vintage, Black belt: New Look, Glasses: New Yorker

Saturday, 29 May 2010

Tell me that I've got it wrong Tell me everything will be okay Before I fall

 Today I have taken care of my younger brother and in doing so I follow what is happening around. From the distance, the two younger boys played and it looked to be very fun and they can understand. But after a while came a surprise. After the game, full of laughter, one of them stood and stuck the other. Boy fell to the ground, he broke glasses and wept. Second, that it stuck, just leave.
Why do I write? Because it's just like with life. First it is  grace, understanding, and wish you ,suddenly, when everything is perfect, give you a slap in the form of something you can touch for life.
I am with my life very happy and I thank all those who have done such a life. I try to also people around who are less fortunate than I have had a chance for a better life and helping them, I try not to think only of themselves. But still there is the fear that life turned against me and Zazen me into the pit, where they will not escape me some and inflict a wound. But I think art is to overcome their fear and stand up against him. *-*

 Dnes som dávala pozor na môjho mladšieho brata a popri tom som sledovala, čo sa okolo deje. Obďaleč sa hrali dvaja mladší chlapci a vyzeralo to, že sa veľmi dobre bavia a rozumejú si. No po chvíli prišlo prekvapenie. Po hre plnej smiechu sa jeden z nich postavil a strčil toho druhého. Chlapček spadol na zem, rozbili sa mu okuliare a plakal. Druhý, ktorý ho strčil, jednoducho odišiel.  


Prečo to tu píšem? Pretože je to presne tak, ako so životom. Najprv je k vám milostivý, chápavý, praje vám a zrazu, keď je všetko ideálne, dá vam facku v podobe niečoho, čo vás môže poznačiť na celý život. 
Ja som so svojím životom veľmi spokojná a ďakujem všetkým, ktorí mi takýto život urobili. Snažím sa, aby aj ľudia okolo, ktorí také šťastie ako ja nemali, mali šancu na lepší život a pomáham im, snažím sa nemyslieť len na seba. No stále je tu aj strach z toho, že sa život obráti proti mne a zaženie ma do priepasti, odkiaľ nebude úniku a uštedrí mi nejakú ranu. No myslím, že umením je prekonať svoj strach a postaviť sa proti nemu. *-*


Love,peace and fashion Ikin´

You're gonna make me, make me love you


Love,peace and fashion Ikin´ 

Thursday, 27 May 2010

You're my wonderwall

Don´t despise people because they are different than us ...For some people, appearance is everything. But fortunately there are some who still look to what a man is inside .....The money doesn´t buy you happiness ... but the feeling good yes ...None of us is perfect, even if we want so much ....We make mistakes, but they are still at it, so that we can learn from them ... 


Written by me ....IvankaNepohŕdajme ľudmi len preto, že sú iní ako my...
Pre niektorých ľudí je výzor všetko. No našťastie existujú aj takí, ktorí ešte stále pozerajú na to, aký je človek vo vnútri.....
Za peniaze si štastie nekúpiš...Ale dobrý pocit áno... 
Nikto z nás nie je dokonalý, aj keď by sme to veľmi chceli....
Robíme chyby, ale tie sú predsa na to, aby sme sa z nich mohli učiť... 

Love,peace and fashion Ikin´
.

I'm not a princess, this ain't a fairy tale


Love,peace and fashion Ikin´ 

Wednesday, 26 May 2010

You were always there when I looked back

 Today is beautiful. I am not talking about the weather, but on what is happening around me. Maybe God loves me, or  recently everything is a miracle.
If this is the first, so thank you very much and if the second, I also thank you very much.  
 
I am jealous of beauty and lightness of some people... 
In September I am going to Paris... 
I read a great book ...
I would like to write a coherent text, but unfortunately in this moment I do not have much time ... Maybe Saturday. Not possible. Sure ..
I love vintage and retro ...
I am a maniac ....
I'm weird .....
We will not understand... 
The Memories are in addition to family and friends the most precious thing a man has ....  
I love tights and dresses .... 
Already I want have long hair .... 
Unfulfilled dream ....
I am shopoholic... 
Fashion maniac ...
I have a taste ....
Nothing is perfect ....
That is the reality ... 
Daddy´s girl ..... 
Thank you ...
Fashion ... 
Frech ... 
das Vorbild ...
Klug ...
15 Jahre alt .....
Pat Benatar ...
Maniac on the dance floor .....
Flashdance ....
I believe in God ....
I am satisfied to the contrary ....
Paris, London, Milan, Tokyo ....
Why be like the others when the madness is so liberating ...
For the rub cat ....
Wir Kinder vom Zoo Bahnhof ... 
She has everything ... 
Still not enough ...
Just wish ...
Fear of the rails ...
Darkness ...
Lifts ... 
She has nothing to lose ... 
The way their targets ... 
He/ she is the greatest happiness, which I encountered in life ... 
Own world ...
It's not just the magazine, it's a lifestyle ...
Fashion icon ... 
Scream ... 
Spice Girls ...
Fashion book ...
Nelly Furtado ...
H & M. ..
Second-hand shop ...
Twilight ...
Marie Claire ...
New York ...
Olsen ...
I do not want to die ...
I do not drink, smoke, drug ... 
I'm unique ...
Suit things ...
Save the world ...
I'll be famous ...
Tougher penalties for criminals ...
World peace ..
I live only once ...
Playing in the immortal ...
I can not draw ...
I play the guitar ..
For a while from dancing so much fall apart ... (11th year) 
Don´t stare ... 
The deer shit ..................................................... .... someone off!
  Dnešný deň je nádherný. Nehovorím o počasí, ale o tom, čo sa okolo mňa deje. Buď ma má Pán Boh veľmi rád, alebo sa mi v poslednej dobe nejakým zázrakom všetko darí. Ak je to, to prvé, tak mu veľmi ďakujem, a ak to druhé, tak tiež ďakujem...:-))

Niektorým ľuďom závidím ich krásu a bezstarostnosť....
V septembri idem do Paríža...
Čítam skvelú knihu...
Chcela by som napísať nejaký súvislý text, ale bohužiaľ v tomto momente na to nemám moc času...Možno v sobotu. Nie možno. Určite..
Milujem vintage a retro...
Som maniak....
Som divná.....
Nebudeme si rozumieť.....:-)
Spomienky sú popri rodine a priateľoch to najcennejšie, čo človek má....
Milujem silonkové pančucháče a šaty....
Už chcem mať dlhé vlasy....
Nesplnený sen ....
Som "šopoholik" ...
Módny maniak...
Mám vkus....
Nič nie je dokonalé....
Taká je realita...
Mamičkine dievčatko.....
Ďakujem...
Fashion...
Frech...
das Vorbild...
klug...
15 Jahre alt.....
Pat Benatar...
Maniac on the dance floor.....
Flashdance....
Verím v Boha....
Nepresvedčíš ma o opaku....
Paríž,Londýn,Miláno,Tokio....
Prečo byť ako ostatní, keď šialenstvo je také oslobodzujúce...
Veď jej vytrieme kocúra....
My deti zo stanice ZOO...
Má všetko...
Aj tak nemá dosť...
Stačí si priať...
Strach z koľajníc...
Tma...
Výťahy...
Nemá čo stratiť...
Cesta za svojimi cieľmi...
Je to najväčšie šťastie, čo ma v živote stretlo...
Vlastný svet...
Nie je to len časopis, je to životný štýl...
Módna ikona...
Výkrik zúfalstva...
Spice Girls...
Fashion book...
Nelly Furtado...
H&M...
Second-hand shop...
Twilight...
Marie Claire...
New York...
Olsen...
Nechcem zomrieť...
Nepijem, nefajčím, nedrogujem...
Som výnimočná...
Prispôsobím sa okoliu...
Zachránim svet...
Budem slávna...
Tvrdšie tresty pre zločincov...
Svetový mier..
Žijem len raz...
Hrám sa na nesmrteľnú...
Neviem kresliť...
Hrám na gitare..
Za chvíľu sa od toľkého tancovania rozpadnem...(11-ty rok)
Nezízaj...
Do jelenej prdele...

......................................................vypnite ma niekto!

Love,peace and fashion Ikin´

Tuesday, 25 May 2010

Back in God's hands


Love,peace and fashion Ikin´ 

Marry me...

Skirt: River Island, Belt: F&F, Jacket: Next, T-Shirt: Gate, Scarf: H&M
Love,peace and fashion Ikin´

Monday, 24 May 2010

You change your mind Like a girl changes clothes

Blue tights: Orsay, Black skirt: H&M, Top: Reserved, Jacket: Full Circle  

Love,peace and fashion Ikin´