Monday, 19 April 2010

Game over


Čo napísať o minulom týždni? Bolo toho veľmi veľa a myslím, že na mňa až priveľa. Cely týždeň bol stresujúci a vcelku divný. Z matiky z písomky som dostala jednotku, na fyzike ani na slovenčine sa neskúšalo (Pán Boh ma vypočul:-)), písali sme z nemčiny "lekciovku" a dnes sloh. Úprimne, ten sloh asi nebude bohvie čo, pretože som bola mysľou úplne všade  inde, len nie tam, kde by som mala byť. *-* V sobotu sme boli na tanečnej súťaži v Bardejove- Kesel dance cup 2010 a dopadlo to pod moje očakávania. :-( Skončili sme na ?krásnom? piatom mieste. Nie že by ma to netešilo, ale chcela som si odtiaľ odniesť ďalší pohár do zbierky. :-) No aj tak, celkom slušne, vzhľadom na to, že nás tam bolo 15 a z toho najmenej 3 konzervatória. :-) Aj keď je pravda, že teraz mám z toho piateho miesta trochu "depku", no musím pozerať dopredu a o to viac sa snažiť. :-)) V živote berieme niektoré veci tak, ako by boli samozrejmé, hoci samozrejmými vôbec nie sú. 

What to write about last week? It was very much and I think that to me too much. The whole week was stressful, and quite strange.We wrote in German test and style today. Frankly, the style is not so good because I was totally mind elsewhere, just not where I should be. *-* On Saturday we were at a dance competition in Bardejov, Kesel dance cup 2010 and turned it below my expectations. :-( We ended up at? Beautiful? Fifth. Not that makes me pleasure, but I wanted to take another prize from there into the collection. :-) But even so, quite politely, given that we were there, and 15 at least 3 of the Conservatory. :-) While it is true that now I am on the fifth place a little depression, but I look forward and try to do more. :-)) In life, we take some things as would be obvious, although not at all implied. 

No comments:

Post a Comment